Hjertet med

Jeg er selv tidligere elev, og Rødding Højskole er noget helt specielt for mig. Stedet og alle de fantastiske mennesker har lært mig en masse.

‘Folkemødet’ er et årligt politisk arrangement i Allinge på Bornholm. Formålet er at samle alle interessegrupper og enkeltpersoner med interesse for demokrati på tværs af politiske partier og holdninger. ‘Røddinginitiativet’ er et initiativ startet af Rødding Højskole for at udvikle konkrete forslag til hvordan vi kan skabe et mere tidssvarende politisk system med styrket tillid og folkeligt engagement.

Roedding-hoejskole.dk

Verdens ældste højskole

Rødding Højskole er verdens første og Danmarks ældste folkehøjskole, beliggende i Rødding i den nordlige del af Sønderjylland. Den blev grundlagt i 1844 (1790-1875). Fra starten var det en almen højskole med vægt på både uddannelse og dannelse.

Skriv en kommentar